On-line dotazník „Člověk, město, sídliště“

Dotazníkové šetření bylo ukončeno. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili.

Výsledky zveřejníme jakmile to bude možné.

Zároveň všechny zveme na veřejnou diskuzi 22. září 2015.