Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

pan Werich kdysi s nadsázkou jemu vlastní řekl: „U nás doma o takových drobnostech, jako třeba, co se koupí nebo kam se pojede na dovolenou, rozhoduje manželka. Ovšem o zásadních otázkách, jako je např. náš vztah k Bangladéši, o tom rozhoduji já.“

Myslím, že pomalu nadchází čas, kdy i občané Příbrami budou muset začít přebírat odpovědnost za své město a spolurozhodovat o drobnostech typu, do čeho se bude v příštích letech investovat anebo o tom, jak se společně postaráme o nejslabší z nás.

Dovoluji si v této souvislosti žádat občany města o vyplnění dotazníku, kterým startujeme přípravu revitalizace veřejných prostranství Sídliště Křižáky. Netrpělivě čekáme na podněty každého člověka, který má invenci, chuť a vůli problémy odhalovat a řešit, neboť žádný úředník ani projektant není schopen pojmenovat nejpalčivější problémy a odhadnout nejnutnější potřeby uživatelů. To je možné pouze ve spolupráci s těmi, kteří v dané lokalitě bydlí nebo ji dlouhodobě navštěvují.

Sídliště začala být budována především po II. světové válce a měla se stát „konečným řešením“ bytové problematiky. Technokratičtí architekti se prohlásili za schopné vyprojektovat části měst i celá města na rýsovacích prknech – bez živelnosti, plánovitě, vědecky, bez rušivého vlivu „nevzdělaných“ a subjektivních
laiků a nahradit tím přirozený proces staletí trvajícího dialogu při vzniku rostlých měst.

Dnes je zřejmé, jak liché byly jejich představy. Problémy sídlišť jsou gradující a jsou mnohem hlubší než jenom kosmetické. Nestačí nechat obrůst paneláky zelení a napravit pár drobných nedostatků, aby se z nich potažmo z celého sídliště stalo místo, kde se lidé budou cítit dobře. Problémů je mnoho, jejich řešení není ani jednoduché a ani krátkodobé a jediná správná cesta k nápravě vede skrze dialog mezi veřejností, architekty a městem.

Tento dotazník není prvním a zároveň posledním krokem, který je na společné cestě ke zlepšení veřejných prostranství Sídliště Křižáky nutné udělat. Budou následovat další kroky. V úterý 22. září od 18 hodin proběhne v Estrádním sále v Divadle A. Dvořáka veřejná diskuze nad budoucí podobou území. Na podzim pak bude následovat tvorba pocitových map a dále workshopy, veřejná projednání konkrétních návrhů a další aktivity pro veřejnost.

Z účastníků dotazníkového šetření, kteří nám na sebe zanechají kontakt a dorazí na veřejnou diskuzi v září, budou vylosováni výherci drobných cen, jako jsou volné vstupenky do Divadla A. Dvořáka Příbram nebo do sportovních zařízení města.

Občané města, vyzývám Vás tímto k aktivní spolupráci na řešení tohoto zajímavého úkolu a k účasti na společném vytváření prostředí, ve kterém žijeme. Pojďme na chvíli opustit to, co nás rozděluje, a spojme síly v tom, co nás spojuje.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta Příbrami

 

Pokračujte prosím na on-line dotazník „Člověk, město, sídliště“